Silis Kum Plaj Kumu

Silis Kumu Nedir? ilis kumu, kuvarsça zengin magmatik, metamorfik kayaçların ayrışması sonucu oluşan 2 mm’den küçük kuvars tanecikleridir. Silis Kumu ana elementi silisyum (Si) yeryüzünde çokça bulunan madenlerden bir tanesidir. Atom numarası (proton sayısı) 14’tür. Yoğunluğu 2,33 g/cm3’dür. Silisyum doğada siliksat asidi (mSiO2.nH2O) ve tuzları halinde kum formunda, kuvarsit veya kuvars (SiO2) şeklinde bulunabilmektedir. Diyamanyetik…

Wash Beton (Yer Karosu – Yer Döşemesi )

Wash betonun yapısını çimento ve doğal çakıllar ya da agregalar oluşturmaktadır. Kuvvetle preslendiği için mukavemeti üst düzeydedir. Wash betonun yüzeyindeki çakıl veya agregaların tamamen doğal olması nedeniyle aşınma ihtimali minimumdur. Estetik ve doğal görünüm sağlamasına ek olarak hesaplı bir malzeme oluşu sebebiyle özellikle mimari projelerde tercih sebebidir.Washbeton Yüzey karosu ile malzeme seçimlerinde kendi aralarında uyumlu, farklı…